"АРНА" КӨКШЕТАУ ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ МЕКЕМЕСІ
УЧРЕЖДЕНИЕ КОКШЕТАУСКИЙ ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ "АРНА"

Біліктілік санаттарын беру (растау) үшін аттестаттауға құжаттар қабылдау

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012449

Жаңартылған күні: 12.11.2020 09:43
Құрылған күні: 12.11.2020 10:18

Ұйымдар тізімі
Текст