"АРНА" КӨКШЕТАУ ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ МЕКЕМЕСІ
УЧРЕЖДЕНИЕ КОКШЕТАУСКИЙ ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ "АРНА"

Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңы

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011220

Жаңартылған күні: 12.11.2020 09:04
Құрылған күні: 12.11.2020 09:04

Ұйымдар тізімі
Текст